ทำเนียบผู้บริหาร

 • ตำแหน่ง : ครูใหญ่
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2517 – 26 ก.ค. 2519
 • รวมเวลา : 2 ปี
 • ตำแหน่ง : ครูใหญ่
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 27 ก.ค. 2519 – 16 เม.ย. 2524
 • รวมเวลา : 4 ปี 9 เดือน
 • ตำแหน่ง : ครูใหญ่
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 17 เม.ย. 2524 – 21 เม.ย. 2525
 • รวมเวลา : 1 ปี 
 • ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 16 มิ.ย. 2525 – 15 มิ.ย. 2529
 • รวมเวลา : 3 ปี 
 • ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 16 มิ.ย. 2529 – 1 พ.ย. 2533
 • รวมเวลา : 3 ปี 4 เดือน 
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 2 พ.ย. 2533 – 28 มี.ค. 2539
 • รวมเวลา : 5 ปี 4 เดือน 
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 29 มี.ค. 2539 – 19 ม.ค. 2543
 • รวมเวลา : 3 ปี 10 เดือน 
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 27 ม.ค. 2543 – 16 พ.ย. 2549
 • รวมเวลา : 5 ปี 10 เดือน 
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 17 พ.ย. 2549 – 30 พ.ย. 2555
 • รวมเวลา : 5 ปี 10 เดือน 
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 27 ธ.ค. 2555 – 30 พ.ย. 2557
 • รวมเวลา : 1 ปี 9 เดือน 
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 28 พ.ย. 2557 – 6 ธ.ค. 2562
 • รวมเวลา : 5 ปี 8 เดือน 
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 11 ธ.ค. 2562
 • รวมเวลา : ปัจจุบัน