ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนโกรกพระ 80 หมู่ 4 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60170

โทรศัพท์

056-883-600

โทรสาร

056-883-601

อีเมล

krokpha_9@yahoo.go.th