ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนโกรกพระยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม สหวิทยาเขตวิมานลอย โดยมี นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร และ นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ ผู้เข้ารับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

Read More »

ศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกัฬาอำเภอโกรกพระ ร่วมกับโรงเรียนโกรกพระ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

Read More »

คุณจิรุพัช โชติวัฒนพัฒน์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนโกรกพระ) และญาติ ร้านแว่นตามีดี พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนโยคะ มอบแว่นตากรองแสง อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนโกรกพระ

Read More »

โรงเรียนโกรกพระ นำโดย ผู้อำนวยการบัญชา วงศ์ซื่อ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ

Read More »

โรงเรียนโกรกพระ นำโดย ผู้อำนวยการบัญชา วงศ์ซื่อ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนโกรกพระ

Read More »

โรงเรียนโกรกพระเข้าร่วม​พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ณ ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ

Read More »

เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ นำโดย นายสมยศ เกิดนิยม (นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ) พร้อมคณะเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ เดินทางมามอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์, เครื่องสแกนอุณหภูมิวัดไข้ เพื่อใช้ในการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้แก่โรงเรียนโกรกพระ

Read More »

การรับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19)

Read More »