Previous
Next

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโกรกพระ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ประกาศโรงเรียนโกรกพระ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
รายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม 1 โรงเรียนโกรกพระ รายละเอียดการรายงานตัวดังไฟล์เอกสารแนบประกาศนี้ค่ะ
See MoreSee Less

Comment on Facebook

ขอทราบคะแนนสอบของเด็กได้ไหมคะ

26 มีนาคม 2566 นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ พร้อมด้วยนางเจนจิรา ชมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล การแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่ 38 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ พร้อมนำคณะดนตรีไทย นำโดยคุณครูสมบัติ ศรีวงษา ร่วมบรรเลงประกอบการแข่งขันในครั้งนี้
ขอขอบคุณภาพจาก เพจ ภาพกีฬานครสวรรค์
See MoreSee Less

26 มีนาคม 2566 นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโกรกพระ ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 See MoreSee Less

โรงเรียนโกรกพระ ขอแสดงความยินดีกับ
นายสุรศักดิ์ จันทร์โต (คุณครูนาย) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและกรรศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2565) ประเภทที่ 7 นักศึกษา CWIE มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น
See MoreSee Less

Comment on Facebook

ขอบคุณมากครับ จะว่าไปผมก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย😎

เก่งเหมือนครูพี่เลี้ยงเลยครับ

เก่งจริงๆ

View more comments

24 มีนาคม 2566 | นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ , นางเจนจิรา ชมกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และนางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา See MoreSee Less

Load more

ข่าวโรงเรียนโกรกพระ

บจก. ชวนิชคอนกรีต (ไอโฮม ชวนิช) มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 6 (นครสวรรค์)

เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางเจนจิรา ชมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ ได้รับมอบหมายจากนายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ เป็นตัวแทนรับมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม จาก บจก. ชวนิชคอนกรีต (ไอโฮม ชวนิช) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 6 (นครสวรรค์)

Read More »

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมของโรงเรียนโกรกพระ จากกรณีที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง

Read More »