ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโกรกพระ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

27.09.22

โรงเรียนโกรกพระ

See MoreSee Less

กิจกรรมอบรมโครงการ Check ก่อน Shop
วันที่ 21 กันยายน 2565 ช่วงเช้า
See MoreSee Less

27.09.22

โรงเรียนโกรกพระ

See MoreSee Less

เรียน ศิษย์เก่าทุกท่าน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2 ที่มีการนัดหมายประชุมเพื่อสรุปงานในครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ เนื่องด้วยในวันที่ 5 ตุลาคม ทางอำเภอโกรกพระได้กำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกรกพระ จึงขออนุญาตทุกท่านเลื่อนการประชุมของเรามาเป็นวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 10.00 น.เพื่อให้ศิษย์เก่าหลายๆท่านที่เป็นหัวหน้าส่วนอำเภอโกรกพระของเราได้เข้าร่วมประชุมไปพร้อมกับเราด้วยกันครับ
See MoreSee Less

เรียน ศิษย์เก่าทุกท่าน
   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2 ที่มีการนัดหมายประชุมเพื่อสรุปงานในครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ เนื่องด้วยในวันที่ 5 ตุลาคม ทางอำเภอโกรกพระได้กำหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกรกพระ จึงขออนุญาตทุกท่านเลื่อนการประชุมของเรามาเป็นวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 10.00 น.เพื่อให้ศิษย์เก่าหลายๆท่านที่เป็นหัวหน้าส่วนอำเภอโกรกพระของเราได้เข้าร่วมประชุมไปพร้อมกับเราด้วยกันครับ

📣จดหมายข่าวโรงเรียนโกรกพระปีการศึกษา 2565 #kpscnewsletter
ประจำเดือน กันยายน
เวลา 13:00 น. นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโกรกพระ จัดพิธีมุฑิตาจิตแด่คณะครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในปีการศึกษานี้มีครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ รวม 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. ครูสุรินทร์ เลขะโฆษ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. ครูใยดี ชาติสุทธิ์ ครูวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. นายสุรชัย ไพเราะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไม้ ระดับ ช4
📌สามารถติดตามจดหมายข่าวย้อนหลังได้ที่
sites.google.com/kpsc.ac.th/kpnewsletter
See MoreSee Less

📣จดหมายข่าวโรงเรียนโกรกพระปีการศึกษา 2565 #KPSCNEWSLETTER
ประจำเดือน กันยายน
   เวลา 13:00 น. นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโกรกพระ จัดพิธีมุฑิตาจิตแด่คณะครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในปีการศึกษานี้มีครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ รวม 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
   1. ครูสุรินทร์ เลขะโฆษ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   2. ครูใยดี ชาติสุทธิ์ ครูวิทยะฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   3. นายสุรชัย ไพเราะ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไม้ ระดับ ช4
📌สามารถติดตามจดหมายข่าวย้อนหลังได้ที่
https://sites.google.com/kpsc.ac.th/kpnewsletter
Load more