ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโกรกพระ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
โรงเรียนโกรกพระได้จัดพิธีมุฑิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ
และแม้ในโอกาสนี้บุคลากรเหล่านี้ได้สิ้นสุดหน้าที่ลงแล้ว
แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
บุคลากรทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ อย่างเต็มความสามารถ
ขอให้ทั้ง 3 ท่าน มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง
สุดท้ายนี้ ขอเผยแพร่ประวัติและบทสัมภาษณ์ของบุคลากรทั้ง 3 ท่าน
เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรทั้ง 3 ท่าน และเผยแพร่คำสั่งสอน คำอวยพร คำขอบคุณ แด่ ครูและนักเรียนโรงเรียนโกรกพระ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อมัลติมีเดีย โรงเรียนโกรกพระ ขอบคุณครับ
See MoreSee Less

Comment on Facebook

ยินดีด้วยนะค่ะ ได้พักผ่อนสักที

感恩各位老师的教会。

30.09.22

โรงเรียนโกรกพระ

See MoreSee Less

30.09.22

โรงเรียนโกรกพระ

See MoreSee Less

30.09.22

โรงเรียนโกรกพระ

See MoreSee Less

Comment on Facebook

เสียใจจริง

555

เสียใจTT ไม่มีรูปเลอ

30.09.22

โรงเรียนโกรกพระ

See MoreSee Less

Load more